100 ROKOV ÚSTAVY ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, Zichyho palác 2.posch., Ventúrska 9
4. 3. 2020
krajania
title

JUDr. Milan Galanda a hostia

Dňa 29. 2. 1920 bola prijatá Ústava Československej republiky, oficiálne nazývaná Ústavná listina Československej republiky ako ústavný zákon č.121/1920 Zb. s účinnosťou od 6. 3. 1920. Podľa § 1 ods.1 ústavnej listiny “Ľud je jediným zdrojom všetkej štátnej moci v ČSR”. Československá republika je tu definovaná ako demokratická republika. Jej hlavou bol prezident volený parlamentom. Bola jedinou ústavou v strednej Európe, ktorá bola po celú dobu svojej platnosti dodržiavaná. Bola historicky prvou ústavou, ktorá umožňovala všeobecné volebné právo na území Slovenska,  pre všetkých obyvateľov. Prvou našou ústavou nás prevedie JUDr. Milan Galanda, bývalý poslanec NR SR a generálny sekretár Únie miest Slovenska so svojimi hosťami. Zichyho palác, Ventúrska 9

Viac informácií: www.staremesto.sk

Foto (C) staremesto