Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň

Banská Bystrica
26. 9. - 2. 10. 2022
title

Už 23. ročník medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti aj dospelých „Bábkarská Bystrica 2022: Divadlo na každý deň“ sa uskutoční v dňoch 26. septembra – 2. októbra 2022 v Banskej Bystrici a okolí.

  • Počas festivalu budú predstavené domáce aj zahraničné bábkovo-divadelné súbory pre všetky vekové kategórie. Budú sa konať rôzne paradivadelné aktivity ako workshopy, diskusie na školách, či odborná medzinárodná konferencia Vzdelávanie divadlom týkajúca sa možností začlenenia divadla do vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch škôl, témy divadelnej a kultúrnej gramotnosti.

Medzi akcie festivalu patrí aj výstava v Štátnej vedeckej knižnici v Galérií v podkroví, výstavné exponáty z výstavy k roku Divadla 2020 (od 8. 9 do 21. 10.), či pouličné akcie v meste Banská Bystrica.

S pozvaním na festival boli oslovené švajčiarske, luxemburské, francúzske, nemecké, slovinské, poľské, české i domáce súbory, ktoré prinesú návštevníkom festivalu rôznorodé zážitky a dopomôžu vytvoriť neopakovateľnú atmosféru Bábkarskej Bystrice 2022.

Viac informácií: bratislava.czechcentres.cz