Bratislava v pohybe

Bratislava
1. 10. - 22. 10. 2019
tanec
title

Ulice hlavného mesta ožijú opäť tancom vďaka medzinárodnému festivalu Bratislava v pohybe. Na festival zavítajú umelci, ktorí zaujmú diváka nielen tancom, ale aj spojením vizuálneho umenia a hudby. Česko tento rok zastúpi Viktor Černický s projektom PLI, ktorý pracuje na pomedzí inštalácie a performance.

PLI
Koncept / choreografia / performancia: Viktor Černický

22 konferenčných stoličiek a jasne vymedzený priestor.

PLI je nový projekt Viktora Černického na pomedzí inštalácie, performancie, tanca a cirkusu, v ktorom sa jediný aktér po vzore barokového filozofa G. W. Leibniza naplno vrhá do schizofrennej rekonštrukcie sveta. Baroková robustnosť je nahradená priestorovou skromnosťou a ťažkopádne narastanie motívov kompenzuje materiálny minimalizmus. Architektúra priestoru alebo dizajn nášho myslenia – PLIje fyzickou reflexiou, ktorá konfrontuje krehkú stabilitu týchto štruktúr s nemennou dynamikou človeka.

Viac informácií:  abp.sk

FB: www.facebook.com

foto (C) tanecniaktuality.cz