Cena Susanny Roth 2022

online
1. 1. - 31. 3. 2022
literatúra
title

České centrá a České literárne centrum, sekcia Moravskej zemskej knižnice v Brne, vyhlasujú 8. ročník medzinárodnej prekladateľskej súťaže Cena Susanny Roth určenej začínajúcim zahraničným prekladateľom z českého jazyka do 40 rokov.

  • Cieľom súťaže je podpora mladých zahraničných prekladateľov a bohemistov a šírenie českej literatúry v zahraničí.

Účastníci súťaže preložia text súčasného českého autora, ktorý pre tento ročník vybrala odborná porota – Elsa Aids: Přípravy na všechno (nakl. FRA, 2020). Súťažným textom je časť knihy na str. 22-47 (str. 22 od odseku začínajúceho vetou Rád bych prožil nějaký příběh; str. 47 až do verša Nebo jsem tehdy na nic nemyslel?) s rozsahom cca 18 normostrán.

Viac informácií: bratislava.czechcentres.cz