Cesty Vysočiny

Sídelná budova STM Košice, Hlavná 88
23. 6. - 12. 9. 2021
výtvarné umenie
title

Fotospráva o krajine
Karel Slach, legendárny kameraman a fotograf, ktorý zvecnil inscenácie
Divadla na provázku, zverejnuje správu o krajine a spolupráci s režisérom
Karlom Vachkom (*4. 8. 1940 – †21. 12. 2020).

Viac informácií: http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pripravujeme

Foto (C) STM