Dana Kyndrová: Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím

Bratislava, Námestie T. G. Masaryka
4. 3. - 11. 4. 2021
title

Po úspešných výstavách Mestá bez nás, Prvé spoločné roky či Labyrint sveta prichádzame s ďalšou kolekciou fotografií českej fotografky Dany Kyndrovej, ktorá oživí verejný priestor Starého mesta.

Výstava je venovaná žene, jej údelu, postaveniu v spoločnosti, jej mystériu a oblúku jej života od narodenia po smrť.Snímky boli nafotené počas sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov v rôznych krajinách vrátane Slovenska. Celý cyklus obsahujúci sto fotografií bol pod názvom Žena  publikovaný knižne. Česká fotografka Dana Kyndrová sa preslávila svojimi snímkami z augusta 1968 a novembra 1989.

Výstavu Žena medzi vdýchnutím a vydýchnutím Dany Kyndrovej sme sa rozhodli uviesť v marci, kedy si pripomíname medzinárodný deň žien, ktorým upriamujeme pozornosť na dôležitosť témy rovnoprávneho postavenia žien v našej spoločnosti. Zároveň sa opäť usilujeme ísť oproti našim návštevníkom a realizovať výstavy vo verejnom priestore,

komentuje výstavný zámer riaditeľka Českého centra Monika Koblerová. 

  • Výstava sa už prezentovala v mnohých svetových metropolách – ako je New York,  Madrid,  Istanbul, Moskva, Varšava, Mníchov. 

Viac informácií: https://bratislava.czechcentres.cz