Dejiny sexuality

online
8. 6. 2021
vzdelávanie
title

Od našej primátnej minulosti až po našu privátnu súčasnosť sa v medziľudských vzťahoch zmenilo mnoho, možno okrem toho, že sú stále komplikované a pre život nevyhnutné. Je však pravda, že súčasná doba vzťahom nepraje a akým novým problémom čelia moderné páry? Aké druhy partnerských či sexuálnych preferencií sú v nás zakódované od počiatku ľudstva? Na základe čoho si vyberajú partnerov ženy a na základe čoho muži? Aké modely partnerského súžitia existujú a aké dopady má partnerská dominancia či submisivita na vzťah? Ako vznikla monogamia a kedy sa esenciou medziľudských vzťahov stala romantická láska? Obnažte témy, o ktorých vieme v teoretickej rovine skutočne málo a dôkladne preskúmajte krivky ľudskej sexuality! S erudíciou a humorom nás dejinami a problematikou partnerských vzťahov prevedie známa sexuologička, psychologička a autorka, Laura Janáčková! 

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. 
je docentka klinickej psychológie Sexuologického ústavu 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. V Prahe založila Inštitút partnerských vzťahov. Vo Všeobecnej fakultnej nemocnici potom založila oddelenie somatopsychiky, kde sa dlhodobo venuje onkologickým pacientom. Zaoberá sa psychológiou v oblasti aplikovanej medicíny a komunikácie, predovšetkým psychoonkológiou, psychosomatikou, problematikou bolesti, ľudských vzťahov a sexuálneho správania. Publikovala desiatky odborných i populárnych článkov a je samostatnou autorkou mnohých populárnych kníh.

 8. 6. (utorok)
 Štart: 19:00 hod.
 Vstupenky: bit.ly/DejinySexuality0806

FB event: https://www.facebook.com/events/300950598032630