Dni českéj kultúry

Košice
1. 10. - 30. 11. 2019
krajania
title

Október bude opäť patriť Dňom českej kultúry v Košiciach, ktoré ponúkajú aj tento rok bohatý program zaujímavých diskusií, koncertov a výstav. 30 rokov od Nežnej revolúcie si pripomenieme výstavou fotografky Dany Kyndrovej 1989 Sametová revoluce – konec totalitního režimu v Československu. Na Československú republiku si zaspomíname obrazovo-výkladovou publikáciou Literární kronika první republiky a karikatúry od Františeka Bidla Homo politicus nám ukážu kritiku vojny, sociálnych nerovnosti a aj politiky.

Literární kronika první republiky 

Zemplínska knižnica Goradza Zvonického, Michalovice, Štefánikova 20
3. 10. 2019 – začátek výstavy
6. 11. 2019 / 17.00 hod – derniéra výstavy s autorským večerem

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice
7. 11. 2019 / 16.30 hod / vernisáž výstavy s autorským večerem

výstava probíhá do 30. 11. 2019

Listování Slovenskem

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5
9. 9. – 26. 9. 2019

Zemplínska knižnica Trebišov, M. R. Štefánika 53
2. 10. / 10.00 hod / – 25. 10. 2019

Zemplínka knižnica Goradza Zvonického, Michalovice, Štefánikova 20
4. 11. – 30. 11. 2019

Výstava probíhá ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

František Bidlo: Homo politicus
Múzeum Vojtěcha Löfflera, Alžbetina 20
9. 10. /15.30/ – 3. 11. 2019

Dana Kyndrová: 1989 Sametová revoluce – konec totalitního režimu v Československu
Slovenské technické múzeum, Hlavná 88
5. 11. /16.30 hod/ – 30. 11. 2019 

výstava fotografií 

Viac informácií: 

cske.sk

bratislava.czechcentres.cz

foto (C) Dana Kyndrová,Praha, 28. 10. 1988