Dvořákove piesne – kúsok ticha v hudbe

online
13. 6. 2021
hudba
title

Cigánské melodie, Biblické písně, Písně milostné. Najkrajšie piesňové cykly Antonína Dvořáka naštudovala Opera SND pre špeciálny hudobno-filmový projekt.

Český skladateľ Antonín Dvořák zásadným spôsobom prispel k mimoriadnemu rozmachu piesňovej literatúry v 19. storočí. Jeho prvým pokusom v piesňovom repertoári bol rozsiahly cyklus Cypřiše, ktorý skomponoval ako 24-ročný. Je kolekciou 18 piesní na básne z rovnomennej zbierky Gustava Pflegera-Moravského. Nesú sa v typickej sladkobôľnej a melancholickej nálade vrcholného romantizmu a dominuje v nich téma neopätovanej lásky. Naplnil ich romanticky dávkovanou emocionalitou i pozoruhodnou pestrosťou nálad a výrazových možností. Po rokoch sa k ôsmim z nich vrátil a prepracoval ich do cyklu Písně milostné.

Ďalším významným cyklom sú Cigánské melodie na básne Adolfa Heyduka, ktoré vychádzajú z dobovej módnej záľuby v romanticky idealizovaných rómskych motívoch. Dvořákovi sa v nich podarilo dosiahnuť dokonalé prepojenie vokálnej zložky a skvelého klavírneho sprievodu, náladovú pestrosť i zachytiť niektoré prvky slovenských ľudových piesní.

Vrcholom skladateľovej piesňovej tvorby, ale aj jedným z najvýznamnejších žánrových počinov vôbec sú Biblické písně komponované na slová Dávidovej Knihy žalmov. Dvořák použil starobylý český preklad z Kralickej biblie. V diele hlbokého duchovného rozmeru skladateľ vedie dialóg s Bohom o svojich pochybnostiach, úzkostiach i radostiach. Vynikajú duchovnou hĺbkou, citovým výrazom a vnútornou oduševnenosťou.

Prihlásiť sa na sledovanie záznamu predstavenia môžete v čase jeho trvania, pričom ho budete môcť sledovať od začiatku do konca.

Viac informácií: https://navstevnik.online/podujatie/dvorakove-piesne-kusok-ticha-v-hudbe/

Foto (C) SND