Global Science Café: Robot 100

online
8. 6. 2021
vzdelávanie
title

Pred sto rokmi Karel Čapek napísal drámu R.U.R. s podtitulom Rossum ‘s Universal Robots. Toto dielo nielenže dalo svetu slovo “robot”, ale tiež načrtla množstvo otázok, ktorými sa dodnes zaoberajú vedci po celom svete.

Vydavateľstvo Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe vlani vydalo knihu Robot 100: Sto rozumů, ktorá vedľa Čapkovej R.U.R. v pôvodnom znení obsahuje aj príspevky 100 osobností z rôznych oblastí, najmä vedcov (a to ako českých, tak i zahraničných). 

V rámci Global Science Café Českých centier vystúpi editorka knihy Jitka Čejková a tri zo stovky autorov, ktorí budú pozerať na Čapková dielo a jeho roboty z rôznych uhlov. Teatroložka Jana Horáková, expert na umelú inteligenciu Tomáš Mikolov a František Štěpánek, chemický inžinier zaoberajúca sa chemickými roboty.

Online na Facebooku Českého centra.

  • ModerujeMichael Londesborough  
  • Hostia: Jitka Čejková, Jana Horáková, Tomáš Mikolov, František Štěpánek
  • Miesto konania: FEL ČVUT Praha