Global Science Café: Vividbooks- zrušené

online
16. 3. 2021
vzdelávanie
title

Ďalšia prednáška zo série Global Science Café tentoraz na tému Vividbooks- Použitie moderných technológií vo vzdelávaní, alebo ako vyzerá budúcnosť školstva?

Zoznámte sa s Vividbooksinteraktívnymi učebnicami s rozšírenou realitou! Vividbooks kombinujú kvalitný edukatívny obsah so súčasným dizajnom a modernými technológiami, ktoré vedia deti zaujať. Rozšírená realita ako kúzlom privedie k životu aj zdanlivo nudných obrázok z fyziky- a práve vtedy dieťa dostane chuť dozvedieť sa viac. Interaktívne lekcie potom podporujú žiakov v aktívnom učení a premýšľaní o svete okolo nich. Spoločne s učiteľmi tak Vividbooks pomáhajú deťom odhaliť pravé krásy fyziky.

Viac informácií: https://bratislava.czechcentres.cz

Foto (C) CC Bratislava