Iconic Ruins?

Košice, Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2
3. 10. - 22. 10. 2019
architektúra
title

Povojnová architektúra v bývalých socialistických krajinách sa stáva v poslednej dobe ostro sledovanou témou. Verejnosť ju dlhé roky vnímala s rozpakmi, na pozadí osobných spomienok a ľudských osudov ovplyvnených komunistickým režimom. Výstava Iconic Ruins? mapuje vývoj povojnovej socialistickej architektúry v štátoch V4 a zároveň sa usiluje o odhalenie paralel v architektúre v spoločnej socialistickej minulosti spomínaných krajín. Výstava sleduje aj súčasný stav týchto budov a doplňuje historiografické porovnanie a taktiež, aj študentské vízie budúceho využitia a transformácie podobných stavieb.

Kurátori výstavy:

Petr Vorlík (CZ), historik architektúry

Henrieta Moravčíková (SK), historička architektúry

Anna Cymer (PL), historička architektúry

Ábel Mészáros (HU), historik architektury

Organizátori výstavy v Košiciach:

Tabačka Kulturfabrik

IMA – Iniciatíva za modernú architektúru, Košice

Povojnová architektúra v bývalých socialistických krajinách sa stáva v poslednej dobe ostro sledovanou témou. Verejnosť ju dlhé roky vnímala s rozpakmi, na pozadí bezútešných osobných spomienok a ľudských osudov ovplyvnených komunistickým režimom. Posledné odborné štúdie a osvetové aktivity však odhaľujú prekvapivo rozmanitú škálu podôb, ktoré architektúra v danej dobe naberala, i pralelný vývoj, ktorý ukotvuje bývalý východný blok do širšieho kontextu dejín svetovej architektúry. Výstava sa preto sústreďuje hlavne na oblasti politicky exponovaných verejných investícií a hľadá väzby, alebo strety medzi ambíciami moci a tvorivým myslením architektov. Rýchly zánik tejto architektúry v posledných rokoch v dôsledku radikálnych prestavieb a demolácií vedie k nebývalej angažovanosti odbornej verejnosti a akademickej sféry. Výstava preto sleduje aj súčasný stav týchto budov a doplňuje historiografické porovnanie podľa metodiky DOCOMOMO International tiež o študentské vízie budúceho využitia a transformácie podobných stavieb, ktoré vznikli v ateliéroch architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Program 3/10/2019

17:30

Vernisáž výstavy

Bývalý OD Prior/Tesco / Hlavná 111 / Košice

Výstava v priestoroch parteru bývalého obchodného domu Prior prezentuje výsledky výskumu vo forme výberu študentských projektov z Katedry Architektonickej tvorby VŠVU, zameraných na ikonické ruiny – socialistické kultúrne, obchodné, športové paláce s výnimočnou architektúrou na výnimočnom mieste. Košický kontext dopĺňa časť výstavy, ktorá prezentuje postupnú kryštalizáciu architektonického riešenia obchodného domu Prior od architektky Růženy Žertovej a jeho urbanistický a funkčný kontext v organizme mesta.

18:30 – 19:00

Príchod z vernisáže, individuálna prehliadka výstavy

Tabačka Kulturfabrik / Gorkého 2 / Košice

Výstava v Tabačke Kulturfabrik pozostáva z výstavných fotografických panelov, prostredníctvom ktorých má návštevník možnosť zoznámiť sa s architektúrou socialistickej éry v krajinách V4, rozdelenej do typizovaných stavieb (vládne budovy, administratíva, medzinárodné prezentácie / hotely, transport, médiá, zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúra, šport, obchody, inžinierske stavby) a jednotlivých časových období 1945-58, 1959-72 a 1972-89. Fotografické panely obsahujú piktogramovú popisku základných údajov stavby a jej súčasného stavu.

19:00 – 21:30

Diskusia vo Fabricafé / Tabačka Kulturfabrik / Gorkého 2 / Košice

Na výstavu nadväzuje diskusia o vzťahu súčasnej spoločnosti k tejto architektúre, o rozsahu jej ochrany a o možnostiach jej využitia, či adaptácie v súčasnosti.

Účastníci diskusie:

Ján Studený – architekt, Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU), Bratislava

Petr Svoboda – Metodické centrum moderní architektury (MCMA), Brno

Renáta Vrabelová – Metodické centrum moderní architektury (MCMA), Brno

Dionýz Mészáros – projektant, Stavoprojekt, Košice

Michal Burák – architekt, Atrium, Košice

Matúš Dunaj – zástupca developera, Arkon a. s.

Peter Beňo – Iniciatíva za modernú architektúru, Košice

diskusiu moderuje Pavol Mészáros – architekt, HUBa coworking

Vstup: voľný

Viac informácií: tabacka.sk

czechcentres.cz

sharedcities.eu

bielanoc.sk

#SharedCities

#SCCM2020

Partneri výstavy v bývalom OD Prior/Tesco:

komerční partneri: ARKON a. s., MONTiN s.r.o.,

partneri: Krajský pamiatkový úrad, Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice