Jana Nováčková: Rešpektovať a byť rešpektovaný

online
15. 2. 2021
vzdelávanie
title

Rešpekt voči ostatným, ale aj rešpekt voči sebe samému, neznamená nedostatok hraníc, ale naopak spôsob, ako pomôcť dieťaťu vybudovať si trvalé hodnoty, nezávislé od prítomnosti rodiča, vyhrážok či pochvaly. Spoločne sa pozrieme na formy komunikácie, vzdelávania a disciplíny, založené na empatii a zohľadnení individuálnych potrieb a názorov dieťaťa. Koniec koncov opakom poslušnosti nie je vzdorovitosť, ale zodpovednosť!     

PhDr. Jana Nováčková, CSc. 
je významná česká psychologička, špecializujúca sa na výchovu. Prax získala počas práce v poradenstve, pôsobila taktiež v psychologickom výskume. Od roku 1990 sa aktívne venuje lektorskej činnosti. Je spoluautorkou kultovej knihy a kurzov Respektovat a být respektován, ktorej sa v Česku a na Slovensku predalo vyše 100 tisíc kusov a taktiež publikácie Mýty ve vzdělávání. Podielala sa na medzinárodnom projekte Zdravá škola. Absolvovala päťtýždennú stáž v USA zameranú na metódy ďalšieho vzdelávania učiteľov. Publikovala množstvo článkov v odbornej i populárnej tlači a vystupuje na konferenciách, kde verejnosti približuje svoje myšlienky týkajúce sa kritických zmien v súčasných formách vzdelávania a možností transformovať tradičné spôsoby výuky. Bola uvedená do Auly slávy organizácie EDUin za inovácie vo vzdelávaní. 

Viac infrmácií: https://www.citylife.sk/ina-akcia/jana-novackova-respektovat-a-byt-respektovany-webinar