Karel Hynek Mácha | MÁJ

Bratislava, Divadlo Ludus, Jozefská 19
11. 6. 2022
divadlo
title

Máj vzniká ako originálne javiskové dielo, ktorého organickou súčasťou bude celá básnická skladba Máchovho Mája v češtine, votkaná do živej hudobnej a živej výtvarnej kompozície.

Nepokúšame sa o prepis ani o dramatizáciu básnického diela a ponechávame ho v češtine zámerne, pretože sme presvedčení, že limity porozumenia textu naplno nahrádza jeho obrazotvorná sugestivita, jeho uhrančivý rytmus a melódia.

Nevydávame sa ani cestou činohernej adaptácie, pretože opisy prírody ako aj extatické a agonické snové obrazy ponúkajú bohatý materiál pre divadelnú syntézu. Zaujíma nás bezprostredné pôsobenie živého slova, hudby, spevu a „neiluzívnej“ naživo tvorenej javiskovej krajiny.

Réžia, hudba: Ivan Acher
Výtvarná spolupráca: Ivan Acher, Lenka Balleková
Dramaturgia: Martin Kubran
Hrajú: Hana Tomáš Briešťanská, Tereza Marečková, Dominik Teleky, Lenka Balleková

Viac informácií: tootoot.fm/sk