Konečne sami

Bratislava, České centrum, Hviezdoslavovo nám. 8
25. 9. - 26. 9. 2019
vzdelávanie
title

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav SAV, Katedra politológie FiF UK v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky a Českým centrom organizujú workshop s pestrou ponukou prednášok, ktoré sú zamerané na stav spoločnosti v stredoeurópskom priestore po roku 1989. Odborníci z krajín V4 sa budú zamýšľať nad rozpadom nadnárodných socialistických inštitúcií a možnostiach nových ponovembrových spoluprác.

Program:

STREDA 25. 9. 2019

15:00 – 17:00

Adéla Gjuričová – Tomáš Zahradníček: Role národních parlamentů v transformacích 1989-1992: český a slovenský model

Jure Gašparič: 1989 as a Beginning of the End of Yugoslavia

Ivan Sablin: Soviet Parliamentarism and Multiethnic Federalism: Political Imagination in 1989–1993

17:30 – 19:00

Česi a Slováci vo federálnych a národných inštitúciach 1989–1992: Diskusia pamätníkov – moderujú Štěpán Pecháček a Petr Valenta z Parlamentného inštitútu Poslaneckej snemovne ČR

Pre vstup do budovy Veľvyslanectva ČR je potrebné sa zaregistrovať na: darovcova@czech.cz alebo na mieste po predložení preukazu totožnosti.

ŠTVRTOK 26. 9. 2019

Adresa: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra politológie, Múzejná ulica 2

9:30 – 10:15

Keynote lecture Darina Malová: Politologická reflexia debát o rozpade Československa

10:15 – 12:15

Jiří Suk: Disent jako morální výzva a politická skutečnost Kristina Andělová: Osmašedesátníci v post-socialistické transformaci

Adam Hudek: Normalizačné korene československých sporov v 90. rokoch

Jaroslav Cuhra: České a slovenské vyrovnávání s komunistickou minulostí

12:30

Záverečné poznámky (Adéla Gjuričová – Tomáš Zahradníček)

Workshop, ktorý spoločne organizujúÚstav pro soudobé dějiny AVČR, Historický ústav SAV, Českécentrum Bratislava a Katedra politológieFiF UK, spojí vedcov a vedkynes aktérmi vtedajších udalostí,študentmi a širšou verejnosťou.

foto (C) archív

Viac informácií: bratislava.czechcentres.cz