Legendárni fotografi z Tábora. Pät generácií rodu Šechtlovcov

Sídelná budova STM Košice, Hlavná 88
23. 6. - 24. 10. 2021
výtvarné umenie
title

Tvorba legendárneho fotografa z Tábora a jeho potomkov
Dedicia a potomkovia si pripomínajú 145 rokov kontinuálnej tvorby
a fungovania ich rodinnej firmy, 125 rokov od získania licencie na premietanie „oživených obrázkov“ a 110. výrocie od úmrtia Ignáca Schächtla. Spoznajte kreativitu piatich generácií rodu Šechtlovcov z Tábora.

Viac informácií: http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pripravujeme

Foto (C) STM