Na hrane

Bratislava, Kunsthalle, Námestie SNP 12
5. 8. - 30. 10. 2020
výtvarné umenie
title

Medzinárodný výstavný projekt Na hrane skúma skúsenosti spojené s hraničnými zážitkami na pozadí diel 16 autorov zo šiestich krajín. Kurátori výstavy prostredníctvom výberu diel odkazujú buď na osobné skúsenosti z hraničných situácií, alebo na prekonávanie hraníc. Na túto problematiku nadväzujú diela českého výtvarníka Pavla Formana, ktorý na svojich veľkoformátových plátnach spracúva podobnosti ľudí a zvierat, a Martina Kocourka, ktorý predstaví dva objekty – srdce a raketu.

Vystavujúci umelci: Silvia Beck (DE), Francisco Klinger Carvalho (BR), Chan Sook Choi (KOR), Nadine Fecht (DE), Pavel Forman (CZ), Martin Juef (DE), Martin Kocourek (CZ), Zorka Lednárová (SK), Luciana Magno (BR), Matthias Mayer (DE), Falk Nordmann (DE), Armando Queiroz (BR), Monika Rechsteiner (CH), Nina E. Schönefeld (DE), Bignia Wehrli (CH), Markus Wirthmann (DE)

Výstava Na hrane / At the Limit / Am Limit tematizuje hranice a skúsenosti spojené s krajnými situáciami na základe viacerých umeleckých príspevkov. Diela zozbierané pod týmto názvom však nehovoria o výbuchu adrenalínu pri extrémnych športoch či o obmedzenom prístupe k určitým zdrojom. O tom druhom možno čiastočne, avšak námet výstavy je širší. 

 Začína sa základnou dilemou narodenia sa v určitej dobe, ktorá nás konfrontuje so spoločenskými pravidlami a normami, ktorých históriu nepoznáme; pravidlami a normami, ktoré sa zdajú na prvý pohľad mätúce alebo cudzie. Mohli by sme hovoriť aj o spoločenskej klíme, kultúrnej oblasti alebo ideológii, do ktorej rastieme, a s ktorej podmienkami a obmedzeniami sa časom zmierujeme. Táto osudová sieť náhod, regulujúca naše priania a predstavy, náš vzťah k životnému prostrediu, k ostatným ľuďom, k nášmu vlastnému telu a dokonca k zákonom prírody, sa pre nás môže stať výzvou, ak zistíme, že určité pravidlá a normy sú zastarané alebo nesprávne (napr. nerovné zaobchádzanie s pohlaviami či svetonázor postavený na rasistických predsudkoch).

Viac informácií: kunsthallebratislava.sk

foto (C) kunsthalle