Online prednáška o češtine: A jste si s tím jistí?

online
3. 3. 2021
vzdelávanie
title

Pozývame vás na sledovanie on-line prednášky o češtine s Mgr. Hanou Prokšovou, Ph.D., z Ústavu českého jazyka a teórie komunikácie Filozofickej fakulty UK.

Prednáška o češtine s názvom A jste si s tím jistí? bude vysielaná v českom jazyku cez platformu ZOOM vo štvrtok 11. 3. 2021 od 18:00.

S čím si mažete chleba? Trápíte se s problémy? Jezdíte s tramvají? Zmeny v gramatickom systéme, napríklad práve vo slovesných väzbách, sú síce menej dynamické a pre verejnosť i menej atraktívne, než je obohacovanie slovnej zásoby, ale o našom ponímaní sveta vypovedajú veľa. Čeština využíva pre vyjadrovanie vzťahov v jazyku rozvinutý systém pádov a predložiek. Pádový aj predložkový systém sa neustále mení. Odráža sa v ňom naše chápanie sveta. Na stretnutí sa budeme rozprávať o prenikaní predložky S do všetkých českých 7. pádov, ktoré jej to v češtine dovolia.

Mgr. Hana Prokšová, Ph.D., (*1986) vyštudovala český jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Prahe, kde aj naďalej pôsobí. Je tiež vedeckú pracovníčkou oddelenia jazykovej kultúry Ústavu pre jazyk český AV ČR.

  • Pre sledovanie cez platformu ZOOM sa registrujte TU. 
  • Na e-mail uvedený v registrácii Vám v deň vysielania príde odkaz, kde si prednášku spustíte.

Viac informácií: https://bratislava.czechcentres.cz