On-line prednáška o češtine: Jak mluvíme spolu a jak každý sám

online
17. 6. 2021
vzdelávanie
title

Online prednáška o češtine PhDr. Marie Žihľavovéj, Ph.D., z Ústavu Českého národného korpusu Filozofickej fakulty UK s názvom Jak mluvíme spolu a jak každý sám.

Prednáška sa zameria na niektoré črty hovorených prejavov odlišujúce dialóg a monológ. Opis vychádza z dát hovorených korpusov, v ktorých sú zachytené neformálne rozhovory blízkych ľudí (korpus ORTOFON) a monológy rôzneho druhu (korpus ORATOR). Zameriame sa na stratégie, ktoré nám pomáhajú udržať si slovo aj pozornosť publika, na možnosti vyjadrovania súhlasu alebo povzbudzovanie hovorcu na pokračovanie v príhovore.

Viac informácií: https://bratislava.czechcentres.cz/sk/program/on-line-prednaska-o-cestine-jak-mluvime-spolu-a-jak-kazdy-sam?locale=sk