On-line prednáška o češtine: „Mohu zažádat o změnu kodifikace?“

online
24. 3. 2022
vzdelávanie
title

„Mohu zažádat o změnu kodifikace?“ alebo Kodifikácia a kodifikačné príručky pohľadom lingvistov i bežných užívateľov jazyka. Online prednáška o češtine PhDr. Hany Mžourkovej, Ph.D., z Ústavu pre jazyk český Akadémia vied ČR bude vysielaná v českom jazyku cez platformu Zoom.

Prednáška sa zaoberá súčasnou kodifikáciou spisovnej češtiny so zameraním na kodifikáciu pravopisnú. Dozviete sa, ktoré subjekty do procesu kodifikácie vstupujú, aké práva a právomoci im verejnosť prisudzuje, ktoré texty sú hodnotené ako kodifikačné a ako sa k úlohe kodifikátorov stavajú sami autori týchto textov.

Na konkrétnych príkladoch z oblasti pravopisu prednášajúci ukáže, ako v súčasnej češtine prebieha proces kodifikácie zastrešený inštitucionálnou autoritou Ústavu pre jazyk český, a obzvlášť sa v tejto súvislosti bude venovať aktivitám oddelenia jazykovej kultúry a jeho činnosti spätej s rozvíjaním teórie jazykovej kultúry, teda jazykovému poradenstvu a ďalším jazykovo vzdelávacím výstupom. Tie sú zo strany širokej verejnosti nielen rešpektované, ale v mnohých prípadoch aj vyžadované. Žiadosti adresované jazykovej poradni vyjadrujú najmä dve potreby užívateľov jazyka: po prvé zaplnenie prázdnych miest v doterajšom popise češtiny, po druhé aktualizáciu jazykových pravidiel, ktoré už nezodpovedajú norme.

Viac informácií: bratislava.czechcentres.cz