On-line prednáška o češtine: Redokojo kolajdo

online
27. 1. 2022
vzdelávanie
title

Redokojo kolajdo alebo nárečia českého jazyka v 21. storočí. Online prednáška o češtine Mgr. Marty Šimečkovej, Ph.D., z Ústavu pre jazyk český Akadémia vied Českej republiky bude vysielaná v českom jazyku cez platformu Zoom.

PREDNÁŠKA JE ROZDELENÁ DO DVOCH ČASTÍ

  • Prvá sa bude zaoberať súčasným stavom teritoriálnych dialektov so zvláštnym zreteľom k centrálnej stredomoravskej podskupine (tzv. hanáčtine). 
  • Druhá časť predstaví premenu nárečia z funkčnej perspektívy – od každodennej hovorenej komunikácie cez literárny jazyk až po prostriedok reklamnej kampane.

Viac informácií: bratislava.czechcentres.cz