On-line přednáška o češtině: To je hustý! K užití evaluativních adjektiv v mluvené češtině

online
23. 6. 2022
vzdelávanie
title

On-line přednáška o češtině Mgr. Marie Kopřivové, Ph.D., z Ústavu Českého národního korpusu FF UK bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom.

  • Stream přednášky bude živě vysílán také na Facebooku Českých center: www.facebook.com/Ceskacentra 
  • Pro sledování přes platformu ZOOM se registrujte ZDE.

Při běžném rozhovoru dáváme svému partnerovi najevo, že mu nasloucháme a rozumíme a také vyjadřujeme svůj postoj k tomu, co bylo řečeno. Mluvená komunikace je kognitivně náročná, proto užíváme určitých jazykových stereotypů ve formě „hotových“ reakcí nebo vzorců.  V této přednášce se budeme věnovat užívání výrazů obsahujících nejčastější evaluativní adjektiva a zaměříme se jejich funkci v nepřipraveném mluveném projevu.     

PHDR. MARIE KOPŘIVOVÁ, PH.D., (*1972) 

vystudovala češtinu a historii na Masarykově univerzitě v Brně, doktorské studium korpusové lingvistiky absolvovala na Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v sekci mluvených korpusů v Ústavu Českého národního korpusu FF UK. Odborně se věnuje především české frazeologii, frazeografii a korpusovému zpracování mluveného jazyka; v těchto oblastech vede speciální kurzy na FF UK. Dále se zabývá lexikologií a korpusovou lingvistikou.   

Viac informácií: bratislava.czechcentres.cz