POĎME SPOLU OBJAVOVAŤ ČESKO A SLOVENSKO

Mestská knižnica mesta Piešťany
15. 6. - 12. 9. 2021
výtvarné umenie
title

Výstava, ktorú pre deti zostavil slovenský ilustrátor Ďuro Balogh a architekt Juraj Žilinčár poskytne deťom zaujímavé poznatky, dospelým návštevníkom možnosť všeobecného vzdelávania v histórii, geografii, cestovnom ruchu. Zároveň vytvára priestor k podpore rozvoja turizmu, pretože ponúka rodinám s deťmi inšpiráciu k návšteve historických, prírodných a iných turistických lokalít v Čechách a na Slovensku.
Výstava je súčasťou festivalu Keď čítanie je čtení XIII., ktorý sa koná pod záštitou českého veľvyslanca na Slovensku Tomáša Tuhého a primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča. Počas prázdninových mesiacov pripravíme k výstave komentované prehliadky, kreatívne dielne, či divadelné dramatizácie, prezentácie historických a turistických zaujímavostí Čiech a Slovenska, premietanie videoprezentácií Cyklopotulky po Česku, výstavu fotografií na tému bezbariérovej turistiky, prezentáciu „Cyklotrasy roku 2021″ a ďalšie.

O podrobnom programe festivalu budeme verejnosť priebežne informovať v kalendári podujatí na www.kniznica.sk.

Partnerom výstavy je CzechTourism Slovensko.

Foto (C) knižnica.sk