Singularch

Bratislava, FA STU, Námestie slobody 19
25. 9. - 26. 9. 2019
dizajn
title

7. ročník projektu SINGULARCH prinesie sériu prednášok a diskusií z oblasti architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry, presahujúci do medziodborových sfér. Na projekte bude hosťovať aj český ateliér ORA – Originální Regionální Architektura. Prednáška českého ateliéru prebehne 25.9. v Aule E. Belluša na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Hlavným zámerom projektu je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta, ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom nielen pre odbornú verejnosť, ale aj vzdelávaním pre každého. 

Dramaturgicky podujatie prebieha vždy ako samostatná prednáška pozvaného hosťa zo zahraničia, pred ktorou sa uskutoční diskusia na tému jednotlivých podujatí s lokálnymi hosťami. Podujatie je zamerané pre študentov architektúry a príbuzných odborov, odbornú architektonickú a umeleckú verejnosť, predstaviteľov komunálnej politiky, investorov, mestských aktivistov ale aj širokú verejnosť so záujom o architektúru. 

ORA = Originální Regionální Architektura / Znojmo / CZORA je znojemský ateliér troch mladých architektov: Barbora Hora (UMPRUM), Ján Hora a Ján Veisser. Ich tvorba je charakteristická hľadaním a pozorovaním tradičných hodnôt a ich následným spracovaním od celku až k sofistikovanému regionálnemu detailu.

“Zajímá nás hlavně stavění na vesnici a v maloměstě. Každá lokalita má svůj specifický ráz, rádi jej objevujeme a vykládáme jeho kvality.”

Ich tvorbou sa zásluhovali v roku 2013 o Čestné uznanie Grand prix Obce architektov v kategorii rekonštrukcie, v súčasnosti sa podieľajú na výučbe na vysokej škole a spoluorganizujú rady prednášok, prezentácií a diskusií v rôznych mestách.

Prednášku si budete môcť vypočuť už 25.09. v Aule E. Belluša / FA STU na Manifeste.

Viac informácií: www.facebook.com

Foto (C) Singularch