Tabuľa: Ekonomické dopady perzekúcií v komunistickom režime v bývalom Československu

Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 78
3. 5. 2022
vzdelávanie
title

Český ekonóm Radim Boháček (CERGE-EI) skúma ekonomické dopady politických perzekúcií a diskriminácie v zamestnaní počas komunistického režimu v bývalom Československu. Vo výskume pracuje so súborom administratívnych údajov o trestných stíhaniach a politických rehabilitáciách a tiež s unikátnymi dátami z reprezentatívneho prieskumu SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), kde časť ľudí deklaruje, že boli za komunizmu perzekvovaní a vďaka tomu je možné prostriedkami rigoróznej ekonometrickej analýzy porovnať ich životnú úroveň s ostatnou populáciou.V prednáške a následnej diskusii zodpovie aj na tieto otázky:
→ Aké silné sú efekty politickej perzekúcie a vyvlastnenia majetku na následné príjmy postihnutých osôb?
→ Aký vplyv mala kariérna degradácia politicky prenasledovaných na výšku ich starobných dôchodkov?
→ Aké sú kumulované dlhodobé efekty v podobe nižších starobných dôchodkov?
→ Pretrváva “dôchodková sankcia” disidentov aj po roku 1989?

Viac informácií: novacvernovka.eu