Vianočný koncert- presunutý na rok 2021

Bratislava, Zichyho palác, Venturská ulica 9
12. 12. 2020
hudba
title

V čase adventu už tradične, v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR v Bratislave, Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto a Klubom občanov Českej republiky, pripravujeme Vianočný koncert, ktorý sa tento rok výnimočne odohrá v komornej atmosfére Zichyho paláca. Nalaďte sa s nami na tú správnu vianočnú atmosféru s najznámejšími vianočnými koledami, ktoré doplnia známe české vianočné piesne v podaní umelcov – Renata Bicánková (soprán), Dávid Harant (barytón), Josef Janda (viola), Barbora Važmutová (klavír).

Účinkujú:

Renata Bicánková  – soprán

Dávid Harant – barytón

Josef Janda – viola

Barbora Važmutová –  klavír

Renata Bicánková pochádza z juhočeskej Třeboně. Absolvovala cirkevných konzervatórium v ​​Bratislave u Evy Malatincové, PhD. V roku 2016 získala 1. miesto na Spevácke súťaži ZUŠ ,, Žerotín “Olomouc. V roku 2017 sa zúčastnila opäť súťaže Iuventus Canti vo Vrábľoch, kde získala cenu súboru starej hudby Musica aerterna za barokovou interpretáciu. V roku 2018 sa aktívne zúčastnila Medzinárodných majstrovských kurzov ScholaArvenzis v Dolnom Kubíne u Mgr. art. Dagmar Podkamenské-Bezačinské, ArtD. Zúčastnila sa dvoch ročníkov Medzinárodných kurzov operného spevu (2017-2018) u Mgr. art. Dagmar Livorové v spolupráci s opernom režisérom Jaromírom Brych. V roku 2018 získala Čestné uznanie na Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petrák v Žiline. V septembri roku 2018 sa aktívne zúčastnila majstrovských operetných kurzov v Bratislave pod vedením operetných sólistov z Budapešti, minulý rok pod vedením sólistov Moskovského operetného divadla. V súčasnosti navštevuje aj súkromné ​​hodiny spevu u Mgr. Zlatovka Livorové. Vo februári 2020 debutovala v SND v úlohe Druhé lesnej žienky v opere Rusalka.


Dávid Harant pochádza zo severného Slovenska, z mesta Čadca. Je absolventom Konzervatória v Žiline a VŠMU v Bratislave, kde študoval u Mgr.art. Dagmar Podkamenské-Bezačinské, ArtD. V roku 2012 vyhral 1. miesto v prvej kategórii na Spevácke súťaži Rudolfa Petrák v Žiline. Na jar v roku 2017 sa stal finalistom Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave. V novembri toho roku vyhral 1. miesto v kategórii Pieseň na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. V apríli roku 2018 vyhral 1. miesto v piesňovej kategórii na Spevácke súťaži Rudolfa Petrák. V októbri 2018 vystúpil na koncerte k 100. výročiu vzniku Československej republiky v Ríme na osobné pozvanie Petra Dvorského. V opernom štúdiu VŠMU stvárnil niekoľko postáv: Don Ettore (La Canterina), pytliak Harašta (Liška Bystrouška), Edwin (Čardášová princezná) a postavu Maťa vo svetovej premiére opery Margita a hasiaca od Ľ. Bernáth na libreto T. Surého. V auguste 2019 sa predstavili spolu s Renatou Bicánkovou na opernom gala v Kežmarku, ako hostia Petra Mikuláša. V decembri 2019 sa úspešne podieľal na televíznom programe Slovensko Advent s názvom Adriana Kučerová a Musica Aeterna, kde zaspieval basová sóla. V zatiaľ poslednom projekte s MusicouAeternou, pod vedením Petra Zajicka, s úspechom stvárnil postavu pene v opere Dafne od Antonia Caldaro. Momentálne sa špecializuje na interpretáciu európskej piesňovej tvorby od raného romantizmu po 20. storočia a barokový hudobný literatúry. Spolupracuje s barokovými telesami Il cuore Barocco, Musica Aeterna a Solamente Naturali.Barbora Varmužová pochádza zo Svatobořice – Mistřín, študovala na Konzervatóriu P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírnej triede MgA. Heleny Zahradníčková. Potom pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u prof. Daniela Buranovského, ArtD. Počas svojich štúdií absolvovala niekoľko medzinárodných interpretačných kurzov, súťaží a klavírnych projektov v Česku i zahraničí (Majstrovské klavírny kurzy – prof. Marián Lapšanský, Medzinárodná interpretačné kurzy Zábřeh – prof. Alena Vlasáková, MgA. Hana Vlasáková, Medzinárodná interpretačné kurzy JAMU – prof. Vlasáková , doc. Ján Jiráska, Ph.D., Smetanovské klavírny súťaž Plzeň, štipendistka Bachwoche Ansbach 2011, Majstrovské klavírny kurzy u Drahomíry Billigové na VŠMU, a i.). V roku 2019 sa zúčastnila ako štipendistka kurzov komornej hry festivalu Konvergencie v Nitre pod vedením Jozefa Luptáka. V súčasnosti sa venuje pedagogickej i umeleckej činnosti, predovšetkým komornej hre. Od roku 2017 pôsobí ako klaviristka v balete Slovenského národného divadla. Je členkou Efficio piano tria, s ktorým sa aktívne zúčastňuje koncertov a súťaží.


Josef Janda pochádza z Prostějova. Študoval na Konzervatóriu P. J. Vejvanovského v Kroměříži a HAMU v Prahe. Je absolventom majstrovské triedy prof. A.Willwohla na Vysokej hudobnej škole v Norimbergu. Svoje vzdelanie rozšíril u Wilfrieda. Strehleho (sóloviolista Berlínskej filharmónie), a ďalších svetových interpretov a pedagógov. Je držiteľom niekoľkých ocenení, z ktorých najvýznamnejšie sú cena Rotary Klubu Nürnberg, ocenenie Richard-Wagner -Verband, 2. cena na súťaži konzervatórií v Tepliciach a 2. cena na súťaži Medzinárodný hudobný fórum. Ako sólista a komorný hráč hosťuje na prestížnych medzinárodných festivaloch. Spolupracuje s poprednými českými i zahraničnými hudobníkmi ako sú Kateřina Englichová, Ivo Kahánek, Andreas Willwohl, Bernhard Schmidt, Christoph Grund, Daniel Heide, Jeremias Schwarzer, Nina Janssen a mnohými ďalšími. Je držiteľom významného ocenenie organizácie Live Musik Now, založené Yehudi Menuhin, pravidelne pod ňou spoločne s klavírnym kvartetom “VIVO” koncertuje. S Filharmónia Bohuslava Martinů Zlín, Orchestrom Holst, Musica Antiqua a Bergische Symphoniker predniesol kľúčovú violový koncerty. Pôsobil v orchestri Nürnberg Symphoniker, ako zástupca vedúceho skupiny viol vo Folkwang Kammerorchester Essen, na pozíciu sóloviolisty v Philharmonisches Orchester Würzburg, Neue Philharmonie Westfalen, Sinfonieorchester Aachen, Philharmonie SüdWestfalen, Staatsorchester Stuttgart, 1. sóloviolista orchestra Bergische Symphoniker. Teraz pôsobí v Bratislave ako violista v orchestri slovenských filharmónie.

Termín:

sobota 12.12.2020 o 17:00

Foto (C) archív

Viac informácií: http://bratislava.czechcentres.cz/