Výstava nórsko-česko/slovenských vztahú

Bratislava, Hviezdoslavovo námestie
8. 12. - 31. 12. 2021
vzdelávanie
title

Výstava poukazuje na hlavné udalosti v nórsko-česko/slovenských vzťahoch za 100 rokov vzájomných diplomatických vzťahov. Veľká vďaka nórskemu veľvyslanectvu v Prahe za nápad a množstvo podnetov.

Nezabudnite si ho pozrieť do konca decembra 2021!

Viac informácií: www.facebook.com/NorwegianEmbassyBratislava