Zeljenka Mendelssohn Foerster

Bratislava, Slovenská filharmónia, Medená 3
19. 5. - 20. 5. 2022
hudba
title

Nápaditý tvorca množstva filmovej hudby, ale i nekonvenčných diel pre spevákov Ilja Zeljenka premiéroval Ouverturu festivu na Bratislavských hudobných slávnostiach v roku 1998.

Slávny Koncert pre husle, ktorý napísal na vrchole kariéry Felix Mendelssohn Bartholdy, vznikal dlhých šesť rokov. Počas nich skladateľ intenzívne komunikoval a konzultoval s priateľom huslistom Ferdinandom Davidom, koncertným majstrom lipského orchestra Gewandhaus, ktorý dielo v marci 1945 v Lipsku premiéroval.

Josef Bohuslav Foerster napísal celkovo päť symfónií, z jeho tretej symfónie vyžaruje duchovno a humanizmus, ktoré boli vlastné i Gustavovi Mahlerovi, dirigentovi, ktorý Symfóniu uviedol do života.
„Zistil som, že akákoľvek moja práca je cez noc efektívnejšia“, tvrdí mladý český umelec Milan Al-Ashhab, ktorý má palestínske korene, miluje metal a je celosvetovo uznávaným husľovým virtuózom.

„Na koncerte je taktovka súčasťou môjho tela“, hovorí Leoš Svárovský, český dirigent, ktorý patrí medzi posledných žiakov Václava Neumanna.

Viac infromácií: filharmonia.sk